دتکتور مونوکسید کربن برند SENSE سنس

مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

سیستم دتکتورهای CO جهت ارتباط با سیستم های اگزاست فن داخل پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرند