کپسول های آتش نشانی

کپسول آتشنشانی

یک خاموش کننده حفاظت شده فعال است که برای خاموش کردن یا کنترل آتش های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد . این دستگاه برای باز کردن راه فرار در آتش سوزی های بزرگ نیز کاربرد دارد . این دستگاه شامل یک مخزن استوانه ایی و یک اهرم دستی است . هنگام فشردن دسته ی اهرم مواد داخل مخزن تخلیه و آتش خاموش می شود .

مشخصات کپسول آتش نشانی پودری

 

 

کپسولهای آتشنشانی باید :

در مسیرهای عبور و مرور افراد مانند دربهای خروج اضطراری قرار گیرند.

موقعیت آنها ثابت باشد تا در یادها بمانند.

در پشت اجاقهای گاز یا بخاری ها قرار نگیرند .

در مکانهای بلند قرار گیرند .

به راحتی قابل دسترس باشند .

بیشترین ترکیبات مورد استفاده در این کپسولها بیکربنات سدیم است که معمولا به صورت ترکیب با سایر خاموش کننده ها نظیر فسفات آمونیوم ، سولفات آمونیوم و بیکربنات پتاسیم مورد استفاده قرار میگیرد . ترکیبات خاموش کننده رایج نظیر بیکربنات سدیم برای خاموش کردن حریق ناشی از روغن ها ،گریس و مایعات قابل اشتعال مناسب هستند .

 

انواع خاموش کننده های پودر و گاز :

نوع کدهای رنگی جدید کلاس حریق
آب قرمز A
پودر و آب سفید و قرمز A , B , C , F
کف قرمز با یک پنل کرمی رنگ A , B
پودر خشک قرمز با پنل آبی A , B , C
دی اکسید کربن ( CO2 ) قرمز با پنل سیاه C
مواد شیمیایی مرطوب قرمز با پنل زرد رنگ A , F
پودر مخصوص قرمز با پنل آبی D