اسپرینکلر پایین زن:

این نوع از اسپرینکلر ها از لوله های داخل سقف آویزان شده و آب را با الگوی مخروطی با استفاده از یک پنجه گیر محدب توزیع می کند. برخلاف اسپرینکلر های پنهان که در پشت صفحات تزئینی پنهان می شوند ، این نوع از اسپرینکلر ها پس از نصب قابل مشاهده هستند .
یکی از متداول ترین مدل اسپرینکلر ها برای ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری، اسپرینکلر پایین زن است. این اسپرینکلر ها با جهت جریان به سمت پایین دارند و با برخورد به صفجه پخش آب سطح زیر اسپرینکلر را پوشش می دهند.

 

اسپرینکلر پایین زن